KEM CÁ TAIYAKI CELANO

CÁ VANI ĐẬU ĐỎ
20.000đ

KEM BÁNH CÁ VANI ĐẬU ĐỎ

CÁ TRÀ XANH ĐẬU ĐỎ
20.000đ

KEM BÁNH CÁ TRÀ XANH ĐẬU ĐỎ

CÁ TRÀ SỮA TRÂN CHÂU
20.000đ

KEM BÁNH CÁ TRÀ SỮA TRÂN CHÂU

CÁ TRÀ SỮA KHOAI MÔN
20.000đ

KEM BÁNH CÁ TRÀ SỮA TRÂN CHÂU KHOAI MÔN

Giỏ hàng (0)