SẢN PHẨM MỚI

X ĐẬU XANH LÕI XỐT
12.500đ

X PLUSH ĐẬU XANH LÕI XỐT

X SẦU RIÊNG LÕI XỐT
12.500đ

LÕI SỐT SÁNH MỊN HƯƠNG VỊ SẦU RIÊNG

TRÂN CHÂU DÂU PHOMAI
20.000đ

VỊ THỜI THƯỢNG - NGON TUYỆT ĐỈNH

Giỏ hàng (0)